Martin Vermeerin kuva Martin Vermeer FCD, geodesian professori
Rakennetun ympäristön laitos (Department of the Built Environment)
Insinööritieteiden korkeakoulu (School of Engineering)
Aalto-yliopisto (Aalto University)
K1-talo, Otakaari 4, huone 332a (3. krs)
PL 14100, FI-00076 AALTO
Puh/Tel/WhatsApp +358 50 3574139
s-posti/email:
Official business:
martin (dot) vermeer (at) aalto (dot) fi
Not-so-official:
martinverme (at) gmail (dot) com

CV

Publications


Calendar


Doctoral dissertation formatting instructions
Doctoral dissertation formatting template, Word
Doctoral dissertation formatting template, LaTeX

Geodesian diplomityö-aiheet -- ota yhteyttä!

Tasoituslasku kiinteistötehtävissä -- eri sovellusten soveltuvuus eri tehtäviin, vertaileva tutkimus

Geodesian opintojaksojen luentomonisteet

Tilastolliset menetelmät geodesiassa, Statistical Methods in Geodesy.

Mathematical geodesy Maa-6.3230

Vanhojen Johdanto geodesiaan ja Moderni geodesia -kurssien luentomateriaali: / Lecture notes on traditional and modern geodesy: Geodesia. Geodesy.

Käytännön geodesia English material listing --

Fysikaalinen geodesia Physical geodesy Ks. MyCourses

Navigoinnin menetelmät Methods of Navigation

Uncertainty. Icelandic text.


Digital Photogrammetry.

The Aalto Exam Archive! Maintained by the Student Guilds together (currently only Aalto/Technology)


Famous land surveyors

James Cook

C.F.Gauss

George Washington

Thomas Jefferson

Abraham Lincoln

Mt Rushmore
Old Shatterhand

John Tyndall

Willem Schermerhorn

... Surveying is an honourable profession!


Cartoons.

TKK:n tutkimuksen arviointi / Aalto University Research Assessment Exercise 2009

Evaluation Report.

Aalto Teaching Evaluation Exercise 2011

Geo-TEE Wiki.

New Master's programme wiki (internal)


Nordic Journal for Surveying and Real Estate Research / Maanmittaus / Maanmittaustieteiden Päivät

(This format is also used for the seminar publications of HUT Geodesy.) Currently experimental.

TAR-pakkaus

Place all files either in your home directory, or a place where (La)TeX can find it. Only the .layout file should be placed where LyX can find it. You should reconfigure and restart LyX; before that, reconfigure also LaTeX by running texhash (as root, or through sudo).

example.tex and example.lyx demonstrate usage.

Wordin template-tiedosto (ikivanha)


Software

The class and LyX layout files for the LaTeX document class "iagproc", for writing articles for IAG Proceedings (Springer) two-column: Tarball here.

VecSol, a GPS baseline processor based on GPStk logo GPStk, the GPS toolkit. Man page Here. Here is an example config file: vecsol.conf.

Tässä suomenkielinen BibTeX-luokkatiedosto tyylilaji "tekijä (vuosi)". Jokseenkin keskeneräinen. Tässä. Laita kotihakemistoon ja valitse BibTeX-tyyli apalike_fi sekä preambleen \usepackage{apalike}.

The LaTeX class and LyX layout files for Institute of Navigation GNSS Proceedings. Unsupported by IoN.

The LyX layout file for ISPRS journal articles. The LaTeX class file is here.