Martin Vermeerin kuva Martin Vermeer FCD, geodesian professori
Rakennetun ympäristön laitos (Department of the Built Environment)
Insinööritieteiden korkeakoulu (School of Engineering)
Aalto-yliopisto (Aalto University)
Technopolis Innopoli 3 D (Vaisalantie 8)
PL 15800, FI-00076 AALTO
Puh/Tel +358 50 3574139
s-posti/email:
Official business:
martin (dot) vermeer (at) aalto (dot) fi
Not-so-official:
martinverme (at) gmail (dot) com

CV

Publications


Calendar


Doctoral dissertation formatting instructions
Doctoral dissertation formatting template, Word
Doctoral dissertation formatting template, LaTeX

Geodesian diplomityö-aiheet -- ota yhteyttä!

Tasoituslasku kiinteistötehtävissä -- eri sovellusten soveltuvuus eri tehtäviin, vertaileva tutkimus

Geodesian opintojaksojen luentomonisteet

Tilastolliset menetelmät geodesiassa, Statistical Methods in Geodesy.

Mathematical geodesy Maa-6.3230

Vanhojen Johdanto geodesiaan ja Moderni geodesia -kurssien luentomateriaali: / Lecture notes on traditional and modern geodesy: Geodesia. Geodesy.

Käytännön geodesia English material listing --

Fysikaalinen geodesia Physical geodesy Ks. MyCourses

Navigoinnin menetelmät Methods of Navigation

Uncertainty. Icelandic text.


Digital Photogrammetry.

Kandityö-aiheet Geodesiassa. (Vanhentunut lista, ehkä saa tästä ideoita)

Käytettävissä:

Arkeologisten kaivausten geodesia
Geodesian historia: Yrjö Väisälän tähtikolmiointi
Väisälän komparaattori ja Nummelan perusviiva
Suomi siirtyy EUREF-FIN:iin ja N2000-korkeusdatumiin -- mikä tilanne?
Geodesia ja merentutkimus -- Alojen välillä on runsaasti yhteisiä tekijöitä ja kysymyksiä, esimerkiksi (keski)merenpinta, merivirtaukset, satelliittialtimetria. Työ rajataan osaan näistä.
Kuinka tarkka on tarkka? Mittausluokat, pistetarkkuudet ja esimerkiksi tontin rajan tarkkuudet maastossa.
Pistekortin muuttuva rooli Mistä saa pistekuvaustiedot; MML:n Karttapaikka; käsi-GPS pisteen etsimisessä.
Hyvä kiintopiste -- tunnusmerkit aiemmin ja nyt; miten löydetään; eri mittausluokat; korkeus ja vaakasijainti Yksinkertaisten laser-etäisyysmittauslaitteiden käyttömahdollisuuksista maanmittaustehtävissä Käsilaser, hypsometri, ...
Skannaavan takymetrin käyttömahdollisuudet
GPStk-ohjelmiston sopivuus opetuskäyttöön -- vain jos sinussa on nörttiainesta ;-)
FinnRef (Suomen pysyvä GNSS-verkko) uudistuu -- mitä muuttuu?
Geodeettiset mittaukset fotogrammetrisen mittauksen tueksi
Väistyvä vaaitus, nouseva satelliittimittaus
Suomen mareografiverkko ja korkeusjärjestelmä
Kolmijalka geodesian ikonina: perinteisen hyvä vai ikäloppu leimaava? -- esim. haastattelu: yleisväestö, lukiolaiset, ammattikunta
Rakennusten ja infrarakenteiden deformaatioseuranta
Voiko GRACE-satelliitteilla havaita mannerjäätikköiden sulaamista?
Real-time kinematic -tekniikka kiintopisteiden mittauksessa -- Mahdollisuudet, riskit, kustannukset
Geodeettiset menetelmät tierakentamisen ohjauksessa
Sendain maanjäristys Japanissa ja geodeettiset mittaukset
Merenpinnan nousu Itämerellä GPS:n, mareografien ja viskoelastisen mallinnuksen avulla -- vaativa aihe, mahd. journal-artikkeli
Kronometrinen vaaitus -- korkeudenmääritys tarkkojen atomikellojen avulla

Jo käytetyt aiheet:

Geodesian rooli ilmastonmuutoksen tutkimuksessa (2007)
Geoidin määrityksen nykytila (2008)
Virtuaali-GPS:n tarkkuus (2008)
N2000-korkeusjärjestelmä (2009)
GRACE-missio ja Maapallon hydrologia (2009)
Tähtitieteen rooli nykygeodesiassa (2009)
GPS-meteorologia (2009)
Geodeettiset menetelmät infrarakennuttamisessa (2009)
Byte av referenssystem i en kommun - fallstudie Jakobstad (2009)
Kunnan siirtyminen EUREF-FIN-koordinaatistoon (2010)
"Fingerprint effect": miten merenpinnan nousu vaihtelee paikan mukaan maapallolla
GNSS-havainnot suunnistuskartoituksessa (2011)
GNSS-mittauksen tarkkuus Helsingissä virtuaalitukiasemakonseptilla (2011)
WLAN-paikannus sisätiloissa (2011)
Merivirtojen seuranta avaruusgeodeettisin menetelmin (2012)
Mannerjäätikköiden massataseen havainnointi kaukokartoitusmenetelmin (2013)
Geodesia maan alla -- tunnelimittaukset, kaivosmittaukset

The Aalto Exam Archive! Maintained by the Student Guilds together (currently only Aalto/Technology)


Famous land surveyors

James Cook

C.F.Gauss

George Washington

Thomas Jefferson

Abraham Lincoln

Mt Rushmore
Old Shatterhand

John Tyndall

Willem Schermerhorn

... Surveying is an honourable profession!


Cartoons.

TKK:n tutkimuksen arviointi / Aalto University Research Assessment Exercise 2009

Evaluation Report.

Aalto Teaching Evaluation Exercise 2011

Geo-TEE Wiki.

New Master's programme wiki (internal)


Nordic Journal for Surveying and Real Estate Research / Maanmittaus / Maanmittaustieteiden Päivät

(This format is also used for the seminar publications of HUT Geodesy.) Currently experimental.

TAR-pakkaus

Place all files either in your home directory, or a place where (La)TeX can find it. Only the .layout file should be placed where LyX can find it. You should reconfigure and restart LyX; before that, reconfigure also LaTeX by running texhash (as root, or through sudo).

example.tex and example.lyx demonstrate usage.

Wordin template-tiedosto (ikivanha)


Software

The class and LyX layout files for the LaTeX document class "iagproc", for writing articles for IAG Proceedings (Springer) two-column: Tarball here.

VecSol, a GPS baseline processor based on GPStk logo GPStk, the GPS toolkit. Man page Here. Here is an example config file: vecsol.conf.

Tässä suomenkielinen BibTeX-luokkatiedosto tyylilaji "tekijä (vuosi)". Jokseenkin keskeneräinen. Tässä. Laita kotihakemistoon ja valitse BibTeX-tyyli apalike_fi sekä preambleen \usepackage{apalike}.

The LaTeX class and LyX layout files for Institute of Navigation GNSS Proceedings. Unsupported by IoN.

The LyX layout file for ISPRS journal articles. The LaTeX class file is here.