Martin Vermeerin kuva Martin Vermeer FCD, geodesian professori
Rakennetun ympäristön laitos (Department of the Built Environment)
Insinööritieteiden korkeakoulu (School of Engineering)
Aalto-yliopisto (Aalto University)
K1-talo, Otakaari 4, huone 332a (3. krs)
PL 14100, FI-00076 AALTO
Puh/Tel/WhatsApp +358 50 3574139
s-posti/email:
Official business:
martin (dot) vermeer (at) aalto (dot) fi
Not-so-official:
martinverme (at) gmail (dot) com

CV

Publications


Calendar


ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-3107-6342

Diplomityön aihe

Ota yhteys!

Geodesian opintojaksojen luentomonisteet

Tilastolliset menetelmät geodesiassa, Statistical Methods in Geodesy.

Mathematical geodesy (old!)

Vanhojen Johdanto geodesiaan ja Moderni geodesia -kurssien luentomateriaali: / Lecture notes on traditional and modern geodesy: Geodesia. Geodesy.

Käytännön geodesia English material listing --

Fysikaalinen geodesia Physical geodesy Ks. MyCourses

Navigoinnin menetelmät Methods of Navigation

Uncertainty. Icelandic text.


Digital Photogrammetry.
Tutkimussuunnitelman tekeminen

The Aalto Exam Archive! Maintained by the Student Guilds together (currently only Aalto/Technology)


Famous land surveyors

James Cook

C.F.Gauss

George Washington

Thomas Jefferson

Abraham Lincoln

Three Famous Surveyors
Old Shatterhand

John Tyndall

Willem Schermerhorn

... Surveying is an honourable profession!


Cartoons.

TKK:n tutkimuksen arviointi / Aalto University Research Assessment Exercise 2009

Evaluation Report.

Aalto Teaching Evaluation Exercise 2011

Geo-TEE Wiki.

New Master's programme wiki (internal)


Nordic Journal for Surveying and Real Estate Research / Maanmittaus / Maanmittaustieteiden Päivät

Currently experimental.

TAR-pakkaus

Place all files either in your home directory, or a place where (La)TeX can find it. Only the .layout file should be placed where LyX can find it. You should reconfigure and restart LyX; before that, reconfigure also LaTeX by running texhash (as root, or through sudo).

example.tex and example.lyx demonstrate usage.


Software

The class and LyX layout files for the LaTeX document class "iagproc", for writing articles for IAG Proceedings (Springer) two-column: Tarball here.

VecSol, a GPS baseline processor based on GPStk logo GPStk, the GPS toolkit. Man page Here. Here is an example config file: vecsol.conf.

Tässä suomenkielinen BibTeX-luokkatiedosto tyylilaji "tekijä (vuosi)". Jokseenkin keskeneräinen. Tässä. Laita kotihakemistoon ja valitse BibTeX-tyyli apalike_fi sekä preambleen \usepackage{apalike}.

The LaTeX class and LyX layout files for Institute of Navigation GNSS Proceedings. Unsupported by IoN.

The LyX layout file for ISPRS journal articles. The LaTeX class file is here.