Jussi Rintanen

Tietotekniikan laitos
Aalto-yliopisto

sähköposti: Jussi.Rintanen@aalto.fi

Johtava tekoälyasiantuntija mm. mallipohjaisissa päätöksenteko- ja päättelymenetelmissä sekä älykkäissä ohjelmistojärjestelmissä yli kahden vuosikymmenen kokemus tietotekniikan perustutkimuksessa ja soveltavassa tutkimuksessa. Jussi Rintasen tutkimus on keskittynyt automaattiseen päättelyyn, automaattiseen päätöksentekoon, rajoiteohjelmointiin ja kombinatorisiin hakumenetelmiin, sekä näiden sovelluksiin sellaisten älykkäiden järjestelmien suunnittelussa ja rakentamisessa, joita ei ole mahdollista rakentaa tavanomaisilla ohjelmistotekniikoilla.

Jussi Rintanen suoritti Teknillisessä korkeakoulussa tekniikan tohtorin tutkinnon tietojenkäsittelytieteessä vuonna 1997, ja tämän jälkeen työskenteli opetus- ja tutkimustehtävissä Ulmin ja Freiburgin yliopistoissa vuosina 1997-2005. Hän oli Principal researcher National ICT Australia -tutkimuslaitoksessa sekä associate Professor Australian National Universityssä vuosina 2005-2011. Lisätietoja: CV.

Jussi Rintasen tutkimusta on sovellettu monimutkaisten järjestelmien ohjaamiseen, valvontaan ja diagnosointiin, älykkäisiin sähköverkkoihin, sekä suurten ohjelmistojärjestelmien rakentamiseen ja hallintaan. Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on ollut laatia ja analysoida automaattisia menetelmiä sen ymmärtämiseksi, mitä monimutkaisissa järjestelmissä tapahtuu (valvonta, diagnoosi), mitä saattaa tapahtua (ennusteet), ja kuinka ohjata järjestelmää annettujen kustannus- tai turvallisuustavoitteiden mukaisesti, sekä kuinka toimia virhetilanteissa ja muissa poikkeustilanteissa.

Viime aikoina Jussi Rintasen tutkimus on kohdistunut monimutkaisten tietojärjestelmien ja muiden samankaltaisten ohjelmistojärjestelmien automaattiseen suunnitteluun ja toteuttamiseen: ohjelmistot koodataan täysin automaattisesti abstraktista korkean tason vaatimusmäärittelystä, minkä ansiosta saavutetaan suuret kustannus- ja aikasäästöt tavanomaiseen ohjelmistotekniikkaan nähden. Lisäksi ohjelmistojen laatu, joustavuus ja muunneltavuus paranevat, ja tarve ohjelmistojen testaukseen vähenee. Tutkimuksen tavoite myöhemmin on lisätä ohjelmistojärjestelmien älykkyyttä, ja automatisoida kokonaisia yrityksiä ja muita organisaatioita.


Research

Internationally recognized expert on Artificial Intelligence, with leading expertise in Wide interests in Artificial Intelligence, impact of AI on society, automation, technology, national security, as well as research management and policy.

publications


Automated planning and decision-making

links to software: planning as satisfiability, planning by SMT, SAT solvers

Downloads: software

Some of my research software is available as downloads.

Recent courses

2016 Summer School on Automated Planning and Scheduling, Lecture on Computational Complexity of Planning (presentation (PDF))
CS-E4800 - Artificial Intelligence
ICS-E5050 - Advanced Course in Boolean Satisfiability

Tutorials

SAT and its extensions (AAAI'14)
Search methods for planning (ECAI'14)

Thesis topics

I have several topics for M.Sc. and PhD theses. If you have your own funding (or you are already at Aalto and doing some other degree than PhD), please contact to discuss topics.