Avoimen vaalikonedatan analyysi- ja visualisointityökalut

Sivuston tavoitteena on tukea kokonaiskuvan muodostumista 2015 eduskuntavaalien ehdokkaista ja puolueista visualisoimalla HS:n ja Ylen vaalikoneista tehtyä tilastollista analyysiä. Työkaluilla pystyy tarkastelemaan yksittäistä ehdokasta tai puoluetta suhteessa muihin useiden vaihdeltavien akselien avulla. Analyysissä on hyödynnetty ryhmittelyanalyysiä, jolla on muodostettu yhtenäisiä vastaajaprofiileja (segmentit) ja faktorianalyysiä, jolla on saatu esiin suurempia sisältökokonaisuuksia (akselit). Ylen vaalikonevastausanalyysi löytyy alempaa ja sen akselit ja segmentit poikkeavat HS:n vastaavista.

Piilota valinnat

HS:n vaalikoneeseen annetuista vastauksista Markku Niemivirta tuotti neljä akselia ja viisi segmenttiä. Akselit kuvaavat (yksinkertaistetusti) yhteenlaskettuja vastauksia tilastollisesti korreloiviin kysymyksiin ja segmentit ovat profiileja tietyllä tavalla ajatteleville ehdokkaille.

Akseleita HS:n visualisoinnissa ovat Talousoikeistolaisuus, Impivaaralaisuus, Arvoliberaalius, Vihreys ja Ikä. Näiden vastakohdiksi on nimetty Talousvasemmistolaisuus, Maailmankansalaisuus, Arvokonservatiivius ja "Epävihreys". Talousoikeistolaisuus kuvaa ehdokkaan sijoittumista perinteisellä oikeisto-vasemmisto-välillä. Impivaaralaisuus kuvastaa suhtautumista mm. EU- ja pakkoruotsikysymyksiin. Arvoliberaalius kertoo ehdokkaan suhtautumisesta alkoholi- ja arvokysymyksiin. Vihreys liittyy vaalikoneessa kysyttyihin ympäristö- ja energiakysymyksiin.

Viis erityyppistä vastausprofiilia HS:n vaalikonevastausten perusteella olivat: Kansalliskonservatiivit, Oikeisto, Demarit, Viherliberaalit ja Vihervasemmisto. Säätämällä puolueiden näkyvyyttä, visualisoinnilla on mahdollista tarkastella minkä tyyppisistä vastausprofiileista eri puolueiden ehdokaslistat koostuvat. Tieto segmentistä on myös lisätty yksittäisen ehdokkaan tietoihin.

Piilota valinnat

Ylen vaalikoneeseen annetuista vastauksista Markku Niemivirta tuotti kolme akselia ja kuusi segmenttiä. Ylen vaalikoneen kysymyksiin tulleet vastaukset korreloivat keskenään vähemmän verrattuna HS:n vaalikoneen vastauksiin. Ylen datan faktorianalyysissä huomioitiin tämän vuoksi vähemmän kysymyksiä.

Tilastollisesti muodostettuja akseleita Ylen visualisoinnissa ovat Talousoikeistolaisuus, Nationalismikonservatiivisuus ja Arvoliberaalius. Näiden vastakohdiksi on nimetty Talousvasemmistolaisuus, Maailmankansalaisuus ja Arvokonservatiivius. Lisäksi akseleihin on lisätty ehdokkaan ikä ja ehdokasnumero.

Talousoikeistolaisuus kuvaa HS:n aineistosta tehdyn analyysin tapaan ehdokkaan sijoittumista perinteisellä oikeisto-vasemmisto-välillä. Nationalismikonservatiivisuus liittyy vahvasti maahanmuuttoon ja Euroon. Arvoliberaalius kuvastaa ehdokkaan suhtautumista perustulo-, eutanasia- ja aukioloaikakysymyksiin.

Ylen aineiston kuusi erityyppistä vastausprofiilia ovat: Konservatiivit, Nationalistikonservatiivit, Vasemmistoliberaalit, Liberaalit, Maltillinen vasemmisto ja Markkinaliberaalit. Markku Niemivirran analyysin yhteydessä on tarkemmin selitetty näiden vastausprofiilien eroja.