Mina förtroendeuppdrag inom:

Vanda stad och Nylands krets
2021-2024 Svenska kommittén, ersättare
2022-2025 Revisionsnämnden, Vanda-Kervo välfärdsområde, ersättare
2013-2016 Nämndeman
2013-2016 God man - Uskottu mies
2006-2021 Helsingfors Nylands Sjukvårdsdistrikt (HNS), ordförande för nämnden för den språkliga minoriteten
2005-2006 Helsingfors Nylands Sjukvårdsdistrikt (HNS), ledamot i nämnden för den språkliga minoriteten
2002-2008 Fritidsnämnden, medlem
2005-2006 Sektionen för den språkliga minoriteten vid HUCS, Pejas sjukhus, medlem
2001-2005 Vanda Energi, medlem av förvaltningsrådet
2003-2005 Ordförande för sektionen för den språkliga minoriteten vid HUCS, Pejas sjukhus
1998-2000 Ordförande för svenska kommittén i Vanda
2001-2005 Svenska kommittén, suppleant
2000 Undervisningsnämnden, suppleant
1999-2000 Vanda fritidsnämnd, suppleant
1997-2000 Vanda länsmansdistrikts underhandlingsdelegation, suppleant

Sfp
2005-2021 Svenska Finlands folkting, ledamot
2009-2021 Svenska Finlands folkting, styrelsemedlem
2005-2008 Svenska Finlands folkting, ersättare i styrelsen
2004-2006 Partistyrelsen, ersättare
2002-2004 Partistyrelsen, medlem
2003-2004 Medlem av internationella utskottet
2004 Medborgarbladets redaktionsråd, medlem
2000-2002 Partistyrelsen, ersättare
1998-2000 Partistyrelsen, medlem
1999-2000 Medlem av partiets delegation för miljö- och framtidsfrågor
1999-2000 Medlem av partiets arbetsgrupp för revision av stadgarna
 
  Delegat på partidagar 1998,1999,2000,2001,2003, 2007 (utskottsordförande), 2008, 2009, 2011

2002-2004 &
1997-1999
Kommunorganisationen i Vanda, ordförande
2001-2002&
2008-2009
Kommunorganisationen i Vanda, styrelsemedlem
1997-1998 Kretsstyrelsen i Nyland, ersättare
2003-2005 Kretsstyrelsen i Nyland, ersättare
1997-2005&
2008
Styrelsemedlem i Mellersta Vanda
2009-2011 Mellersta Vanda, styrelseordförande
2012-2013 Mellersta Vanda, språkrör
2010-2011 Mitt Val i Nyland, redaktionsråd

Kandidat i kommunalvalet i Vanda, K-96, K-00, K-04, K-08, K-12, K-17
Riksdagsvalskandidat i Nyland R-99, R-03


Vanda Svenska Församling, Vanda Samfällighet och Borgå stift
2020-2024 Stiftsfullmäktige, ledamot
2011-2022 Församlingsrådet, medlem
Gemensamma kyrkofullmäktige, medlem
2011-2022 Gemensamma Kyrkorådet, medlem
2019-2022 Fastighetsdirektionen, Viceordförande
2019-2022 Fastighetsbolaget Bethania Oy, styrelsemedlem
2019-2022 Församlingsrådet, viceordförande och mötesordförande
2011-2014 Församlingsrådet, viceordförande
2015-2021 Styrgruppen för byggandet av Dickursby kyrka, medlem
2019 Arbetsgruppen för tillsättande av ny direktör för samfälligheten

Stafettkarnevalen (Svenska Finlands Skolidrottsförbund)
2000- Medlem av ekonomieutskottet
2010- Medlem av PR- och serviceutskottet
2010-2012 Projektkoordinator
2016-2017 Projektledare för Finland 100 år Stafett
2012-2017 Projektledare
2018- Verksamhetsledare

Idrottens föreningsallians r.f. (IFA)
2017 Styrelseordförande

VM&EM i friidrott, VM i ishockey, EM i fotboll, Gymnastrada
2005 Volontär i VM i friidrott 2005, Helsingfors (en trevlig bild)
2009 Volontär i Damernas EM slutspel i Finland
2012 Volontär, lokala organisationskommittén (LOC) i EM i friidrott 2012, Helsingfors
2013 Volontär VM i ishockey i Finland och Sverige
2015 Volontär i Gymnastrada i Helsingfors
2015-2016 Teamleader i akkrediteringen vid Junior-VM i ishockey (vi tog GULD!!!)
2017 Volontär i skid VM i Lahtis

Finlands bollförbund, Nylands krets, samt Helsingfors distrikt
2018-2021 HIFK Fotboll Ab - Styrelsemedlem
Styrelseordförande 2021
2015-2022 HIFK soccer r.f. - styrelsemedlem
Viceordförande 2020-
sekreterare (2015-2020)
2019- Veikkausliiga styrelsen, ersättare
2016-2017 HIFK soccer r.f. - projektledare, ung på svenska
2019 Domare i Helsinki cup
2018 Domare i Helsinki cup
2017 Domare i Helsinki cup
2016 Domare i Helsinki cup. Inalles 12 matcher
2015 Domare i Helsinki cup. Inalles 18 matcher
2014 Domare i B17 kvartsfinal, G15 semifinal och Assisterande i B14 finalen. Inalles 22 matcher i Helsinki cup
2013 Inalles 16 matcher i Helsinki cup
2012 Domare i pojkarnas A-final för B13 9 vs 9 i Helsinki cup
Inalles 19 matcher i Helsinki cup
2011 Assisterande domare i finalen för brandkårernas nordiska mästerskap
Inalles 18 matcher i Helsinki cup
2010 Inalles 13 matcher i Helsinki cup, domare i flickornas G12 A-final
Rockfutis finska mästerskap, domare i semifinalerna och bronsmatchen
2009 A-juniorernas Supercupfinal HJK-liga - PK 35, AET 1
2009 Inalles 12 matcher i Helsinki cup
2008 Inalles 12 matcher i Helsinki cup, domare i pojkarnas C15 B-final och D-12 A-final
2007 Nike Premier-cup Finlands final, assisterande i semifinal och finalmatchen Honka vs HJK
Inalles 18 matcher i Helsinki cup, assisterande 1 i pojkarnas C-14 år, A-final
2006 Inalles 16 matcher i Helsinki cup, domare i flickornas B-17 år, B-final
  Inalles 13 matcher i Prevention cup, assisterande domare Bronsmatchen
2005- Domare i Helsingfors distrikt (Domare 4 div. / Assisterande 2 div. / Futsal 2 div.)
2005 Inalles 21 domaruppdrag i Helsinki Cup, Assisterande domare 1, finalmatch för C-flickor
2004 Premier Cup, kontaktperson, SF Grei, Oslo, Norge
1990- F.C. Grumset, medlem av lagledningen samt aktiv spelare. (Kapten 1994-1997, samt 2010).

Teknologföreningen, den svenskspråkiga nationen vid Aalto universitetet (Tekniska högskolan)
1986 Programkommittén, medlem
1986 Årets phux
1987 Kulturkommittén, medlem
1987 TF-Boys, mångårig kapten och aktiv spelare
1989 Styrelsens viceordförande och studiechef
1989 Svenska studerandens samarbetsorgan (SSS), TF:s representant
1989-1990 Arbetsgruppen för grundandet av Framtidens Industriföretag (FIF), TF:s representant vid TH
1989-1994 Chalmersspexamiral
1989-1990 Stadgerevisionskommitténs ordförande
1989 Studiekommittén, ordförande
1990 Studiekommittén, medlem
1990 Kanslikommittén, medlem
1990 Sifferrevisor
1991 Den tokroliga teknologorkestern Humpsvakars direktör
1992 Pusphaira-Eindhoven 12th International Prof. van Lint Tournament, TF Boy:s 1:a i straffsparkstävling TF-Boys och Ladies
1992 Erik den Röve i Humps Grand Trixxx
1992,95-99 Revisorssuppleant
1993 Vice-xqrrmästare för Holland-Belgien xqrren
1993 NordKom, medlem
1993 OVIS, medlem (visioner om Otnäs markanvändning)
1994-1995 Medlem av arbetsgruppen för förnyandet av den svenskspråkiga grundundervisningen vid Tekniska högskolan (TF:s representant)
Resulterade i att bl.a. ett nytt lektorat i datateknik instiftades
1995-1996 Projektgrupp Willes ordförande (Förnyelse av mötesrummet)
1997 Spexlåtskrivare - Leonardo
1998-1999 Medlem av projektgruppen Bastarderna (Bastubygget)
1999- Grundande medlem av föreningen Bastarderna och Basturåd (BAR ordförande 2005-2010)
2000 Grundare av TF:s BLOT och Festgeneral för Blot2000 (bilder 2000, Blot hemsida)
2002 Spexlåtskrivare - Tycho Brahe
2002-2003 Medlem av FondA - Uppgift: att förnya stipendiefondernas och TF:s stadgar samt att
omorganisera fondförvaltningen och utdelningen av stipendier
2003-2004 Medlem i arbetsgruppen för planerandet och införskaffandet av en ny fana till TF
2004-2006 Medlem i stipendiekommittens arbetsutskott
2005 Konserverandet av TF:s fana 1914-2004
2005 Aktiv medarbetare i TF:s terassprojekt och fadder
2007 Spexlåtskrivare, ordförande - Zorro
2007-2011 Chalmersspexamiralitetet vid TF, styrelseordförande
Grundande medlem 2004
2009-2010 Medlem av projektgruppen Spexplosion. Ordnandet av Vera spexet Taj Mahals finlandsturné
2010-2011 Medlem av stipendiekommittén
2011-2012 Medlem av Spexrådet i Robin Hood
Låtskrivare (bla Final-finalen)
2013-2014 Ordförande för organisationskommittén, Academic Sauna Symposium
2014 Medlem av nationens Stadgearbetsgruppen (SARS)
Medlem av bastusällskapets stadgearbetsgrupp (STARA)
Kallad till hedersmedlem i bastusällskapet Bastarderna
2019- Ambassadör för Nationens nya nationshusbygge
2022Spexlåtskrivare - Frankenstein

THS, den tvåspråkiga studentkåren vid Tekniska högskolan
(ca 12 000 medlemmar av vilka ca 6 % är svenskspråkiga)
1992-1997 Invald i THS:s delegation (fullmäktige), 3 perioder
1992 Medlem av allmänna utskottet
1994 Delegationens viceordförande och stadgeutskottets ordförande
1996 Delegationens ordförande och allmänna utskottets ordförande. (På party)

TTEY
2000 - TTEY:n jäsen (2011 framåt PTK r.y. - Pyöreän Tornin Kilta)

TFiF:en och TEK:en
1987&1988 Styrelsemedlem i avdelningen för Teknisk fysik (TFiF)
1988&1989 Skol och teknologutskottets medlem (TFiF)
1994&1995 Valtiovaliokunnan jäsen (TEK)

Tekniska högskolan
1989 Medlem i arbetsgruppen för utvecklandet av TH:s rekryteringsbroschyr
1989-1990 Medlem i arbetsgruppen för startandet av Framtidens Industriföretag - utbytesprogram
1993 Medlem i TH:s abi-info grupp
1994-1995 Medlem av arbetsgruppen för förnyandet av den svenskspråkiga grundundervisningen

Akademiska hedersmärken och förtjänsttecken samt utmärkelser
1992 Teknologföreningens förtjänsttecken
1997 Teknologföreningens hedersmärke i silver
1997 Tekniska högskolans studentkårs förtjänsttecken i guld
2014 Hedersmedlem i bastusällskapet Bastarderna

Övriga hedersmärken och förtjänsttecken
2004 Svenska folkpartiets silverne förtjänsttecken, bild
2011 Svenska folkpartiets gyllene förtjänsttecken, bild
2016 Svenska Finlands Skolidrottsförbund, förtjänsttecken i brons
2017 Undervisnings- och kulturministeriet, idrottens- och motionens förtjänstmedalj med förgyllt kors, bild
2017 Finlands bollförbund, Helsingfors distrikt, förtjänstmärke i silver, bild
2022Svenska Finlands Skolidrottsförbund, förtjänsttecken i silver
2022Undervisnings- och kulturministeriet, idrottens- och motionens förtjänstkorsSkicka E-post till JEJE