Available on the World Wide Web at http://www.csc.fi/jpr/emt/engelhar/ART/Art.html

THE ART
OF
ABSTRACT
SURREALISM

BY

PETER ENGELHARDT
Peter Engelhardt, PhD, docent,
Assistant Professor of Molecular Genetics
University of Helsinki,
FINLAND

Home address:
Lindstedtsvägen 1 B 7
02700 Grankulla, Finland
Tel: (+358-9)- 5091381.

E-mail: Peter.Engelhardt@Helsinki.Fi


Earlier Exhibitions
Tidigare Utställningar
Aikasemmat Näyttelyt:


1993, Gallery Greenway, Helsinki
1995, Grankulla Town Hall, Stadshus, Kaupungintalo


ABSTRAKT SURREALISM


Min konstinriktning kallar jag för abstrakt surrealism. Jag har inspirerats av och fritt abstraherat flamländsk 1600-tals konst samt Aivazovskis marinmålningar och försökt plocka fram det för mig väsentliga, såsom färgnyanser. Det är med avsikt jag har strävat till att använda de äldre mästarnas teknik. Samtidigt har jag genom fri association tagit med nya former. I mitt måleri har jag säkert påverkats av mitt arbete, då jag med hjälp av elektronmikroskop undersökt cellens strukturer. Att för åskådaren presentera bekanta former eller föreställande bilder är för mig inte väsentligt. Det viktiga i mitt måleri är att få fram det mönster som färgernas och de abstrakta formernas mångfald kan åstadkomma i sina kaotiskt balanserade helheter och världar.


ABSTRAKTI SURREALISMI


Kutsun taidesuuntaani abstraktiksi surrealismiksi. Olen hyvin vapaasti abstrahoinut flaamilaista 1600-luvun taidetta ja aivazovskilaisia merimaalauksia yrittäen poimia niistä minulle olennaisen kuten värien sävyt. Nämä maalaukset ovat toimineet inspiraatiolähteenäni. Samalla vapaasti assosioimalla olen tuonut mukaan uusia muotoja. Olen saanut töihini varmaan vaikutteita tutkiessani solun rakenteita elektronimikroskoopilla. Tarkoituksella olen pyrkinyt käyttämään töissäni vanhaa maalaustekniikkaa. Tärkeää abstraktioissani on pyrkiä olla esittämättä katsojalle mitään muodoltaan tärkeää tai tuttua, haluan ainoastaan osoittaa miten värien ja muotojen moninaisuudet muodostavat usein omat kaaottiset kokonaisuutensa ja maailmansa.


OIL PAINTINGS

OLJEMÅLNINGAR

ÖLJYVÄRIMAALAUKSIA


1.
Sevastopol

Oil on Canvas: 65 x 50 cm
(In private collection/ I privat ägo / Yksityisomistuksessa)

2. Extinct

Oil on Canvas: 92 x 65 cm

3.
Termites
Termiterna
Termiitit

Oil on Canvas: 92 x 65 cm

4.
Primeval Ocean
Urhav
Alkumeri

Oil on Canvas: 120 x 91 cm

5.
Sindora

Oil on Canvas: 33 x 24 cm

6.
Stilleben

Oil on Canvas: 65 x 50 cm

7.
Golden Apples of the Sun
Solens gyllenne äpplen
Auringon kultaiset omenat

Oil on Canvas: 72 x 56 cm

8.
Vase of Flowers with Dishes of Fruit and a Drinking Glass

Oil on Canvas: 72 x 56 cm

Thanks for visiting my ART-page. You are visitor numbersince Febrary 21 1997


1997 / Peter Engelhardt
peter.engelhardt@helsinki.fi