TERMISTÖÄ:
AGI : (Artificial general intelligence) Eli yleinen tekoäly. Tällä hetkellä on käytännössä vain kapeille sektoreille keskittynyttä tekoälyä, ei yleistä kuten ihmisen äly.
FAI : (Friendly AI) Eli ystävällinen tekoäly
SAI : (Seed AI) Eli siemen tekoäly.
Superäly : A superintelligence is any intellect that is vastly outperforms the best human brains in practically every field, including scientific creativity, general wisdom, and social skills. [1]
mielien avaruus : (space of minds/mind space) Tarkoitetaan kaikkia niitä mahdollisia mieliä ja tietoisuuksia, jotka tässä universumissa teoriassa ovat mahdollisia.
Emulaatiokopio : Kopio yksilön emuloidusta aivoista/konnektomista.
Model Based : Perinteinen AI. Käytetään valmista mallia. (ie robotti joka ottaa pallon kiinni). Model Free : (ie. Neuroverkko joka itse oppii tasapainottamaan). Toimii, vaikkei kukaan välttämättä tiedä miksi. altruismi :
motivaattori :
konvergentti :
semanttinen :
utiliteetti :
computronium : materiankäytön suhteen optimoitu laskentalaitteisto.
todellisuus/todellinen maailma : Todellisuus yleensä mielletään fyysisen maailman todellisuudeksi, joka on .kosketeltavissa.. Kuitenkin esimerkiksi virtuaalimaailmaan kytketty henkilö voi kokea virtuaalimaailmaa vähintään yhtä todellisena paikkana, kuin fyysistä maailmaa (joka tuota VR:ää pyörittää), riippuen VR:ään kytketystä resoluutiosta. Henkilöllä, jolla ei ole mitään takaisinkytkentää fyysiseen maailmaan, todennäköisesti kokee VR:n sillä hetkellä todellisempana, vaikka tietäisi fyysisen maailman olevan olemassa. Meillä ei myöskään ole tällä hetkellä keinoja tarkistaa onko meidän fyysinen maailma se .perimmäinen todellinen., vai elämmekö vain simulaatiossa (universumin simulaatioteoria). Tässä tapauksessa parempi todeta, että todellisuus on suhteellista ja riippuu katsojasta. Tarkoitettaessa fyysistä maailmaa, kannattaa vain puhua fyysisestä maailmasta, ja jättää todellisen maailman sijainti puhujan määriteltäväksi.
maailmanolentous :
referenssiäänestäjä : Kansalainen, jonka tietomäärän jostakin aiheesta (olkoon nyt tekoälystä) voimme olettaa olevan hyvinkin keskiverto tasoa.
kaiken internet : (internet of everything) Today there are more things connected to the Internet than there are people in the world. In the very near future, pretty much everything you can imagine will wake up. Today, less than 1% of things in the physical world are connected. In the near future the growth and convergence of people, process and data and things on internet will make network connections more relevant and .. than ever before creating unprecedented opportunities for individuals, businessess and countries. With regards to individuals, people experience world through their senses, hearing, touch, sight, taste and smell. With interenet of everything things that were silent, now have a voice. In this context internet of everything becomes exponential proxy for sensing, understanding and managing our world. When it comes to businesses we know that succeeding is ultimate all about bringing value. Internet of everything will help businesses to achieve this goal by creating for new opportunities for greater optimization and efficiencies. From the perspective of countries while there are many forms of government, transparency is critical for coutries to deliver services to their citizens. When correctly applied to ensure privacy, safety, and security, internet of everything will allow all levels of government to increase the amount of transparency so that everyone benefits. When the history of internet of everything is written, it.s success or failure will be determined by answering one question .How did internet of everything benefit humanity?. In the end nothing else matters. we are entering an era where the Internet has the potential to dramatically improve the lives of everyone on our planet.from accelerating the discovery of cures for diseases, to understanding climate change, to enhancing the way companies do business, to making every day more enjoyable. Already, the Internet has benefited many individuals, businesses, and countries by improving education through the democratization of information, allowing for economic growth through electronic commerce, and accelerating business innovation by enabling greater collaboration. So what will the next decade of the Internet bring? From the Internet of Things (IoT), where we are today, we are just beginning to enter a new realm: the Internet of Everything (IoE), where things will gain context awareness, increased processing power, and greater sensing abilities. Add people and information into the mix and you get a network of networks where billions or even trillions of connections create unprecedented opportunities and give things that were silent a voice.
Transparent society : (Eli, läpinäkyväyhteiskunta) Transparent Society on varsin erilainen kuin perinteiset valvontadystopiat. Siinä missä 1984-tyylisessä skenaariossa on pieni eliitti joka valvoo ja hallitsee massoja, TS:ssä aivan kaikilla on yhtäläinen pääsy valvontatietoon. Tällöin sorto käy mahdottomaksi, koska kenellekään ei ole eritysasemaa ja väärinkäytökset voidaan huomata heti. Esimerkiksi poliisin mahdollinen ylenmääräinen voimankäyttö pidätysten yhteydessä todennäköisesti vähenisi, koska siitä jäisi todisteet ja kyseiseen poliisiin voitaisiin kohdistaa toimenpiteitä. (PK-seudullahan kävi jo ainakin kerran näin, kun jonkun vartijan voimankäyttö jäi valvontakameran nauhalle.)
superorganismi : Kopiot jostakin yksittäisestä mielestä, jotka ovat valmiita uhrautumaan organismin hyväksi missä tahansa tilanteessa, jossa niin tekeminen vain hyödyttää superorganismia.
WetWare : (MärkäRauta) Ns. .märästä. materiaalista, kuten solut, tehty laskentalaitteisto, kuten ihmisaivot.
g-factor (metaphor) : Inspired by differencies of individual intelligence between humans. AIs will patent new technologies, publish groundbreaking research papers, make money on the stock market, or lead political power blocks.