AI Summit 2013


Suomen transhumanistiliitto järjestää lauantaina 8.6.2013 klo 11-17 keskustelutilaisuuden tekoälyaiheista Helsingissä Ammattikorkeakoulu Metropolian (Bulevardi 31) tiloissa. Tilaisuudessa käsitellään vahvan tekoälyn (tästä eteenpäin AGI, englaninkielisestä termistä Artificial General Intelligence eli yleinen tekoäly) vaikutuksia yhteiskuntaan sekä AGI:n kehittämisen mahdollista kehityskulkua. Aiheeseen liittyviä peruspohdintoja ovat, onko ensimmäinen vahva tekoäly mahdollisesti ihmiselle enemmän haitallinen vai hyödyllinen, kuinka AGI mahdollisesti suhtautuu ihmiseen ja ympäristöönsä, mitä mahdollisia hyötyjä, haittoja tai mahdollisuuksia vahva tekoäly tarjoaa ihmiskunnalle, tai onko AGI ylipäänsä millään tasolla kiinnostunut asioista joita me pidämme itsestäänselvästi tärkeinä. Tilaisuudessa pyritään myös avaamaan näkökulmia aiheeseen liittyvistä mahdollisista kognitiivisista ansoista, väärinkäsityksistä älystä, tietoisuudesta tai mielestä ylipäänsä. Kokouksessa pyritään myös hahmottamaan AGI:n kehityksen mahdollisia suuntaviivoja sekä niiden todennäköisyyksiä tutustumalla alan tieteellisiin julkaisuihin ja tarjolla olevaan materiaaliin.

Kokouksen taustaa:

Suuri kysymys vahvan tekoälyn kehittämisessä on, mitä mahdollisesti tapahtuu kun vahva yleinen tekoäly, kaikkialla läsnäoleva robotiikka ja kaiken internet saadaan kytketyksi päälle. Vahvan tekoälyn kehittämisen myötä mukana tulevat tietokoneet, jotka ovat älyllisesti ylivoimaisia nykyihmiseen nähden, tarkoittaen sitä että jopa luovat ammatit, joissa ihmisiä vielä toistaiseksi käytetään, ovat vaarassa kadota. Hollywood-elokuvat ja toisinaan muukin media ovat jo pitkään pelotelleet ihmisiä dystopistisilla mielikuvilla tietokoneiden ja tekoälyjen hallitsemasta maailmasta, jossa tekoäly ja robotit jostakin syystä käyttäytyvät hyvin ihmismäisesti. Ovatko nämä pelot kuinka aiheellisia, ja kuinka voimme yrittää vaikuttaa ja lähestyä rationaalisesti lähestyvän vahvan tekoälyn valtakautta ilman perusteettomia hysterioita ja oikein asein henkisesti valmistautuneena. Käsiteltävä aihe on yleisesti ottaen tulenarka puheenaihe, joka kerättää ihmisissä voimakkaita tunnereaktioita. Pelkästään tunteiden pohjalta argumentointi nakertaa pohjaa syvällisemmältä ja analyyttisemmältä keskustelulta. Näinkin vakavaa asiaa käsiteltäessä tilaisuus, joka pyritään toteuttamaan lähdemateriaaliin nojautuen ja johdonmukaisesti edeten, on tervetullut vaihtoehto.

Päivitys (5.6.2013): Tilaisuus pidetään lauantaina 8.6.2013 klo 12-16 Kirjasto 10:ssä, Elielinaukio 2 G:ssä.

Päivitys (2.6.2013): Tilaisuuteen on ilmoittautunut sen verran vähän osallistujia, joten tilaisuus on päätetty kustannussyistä järjestää huokeamissa tiloissa, kuten 10Kirjastossa tai yksityisasunnossa, Metropolian sijaan.

Päivitys (26.5.2013): Transhumanistiyhdistys ry:n kevätkokouksessa 20.5.2013 päätettiin "...että jos tilaisuuteen ilmoittautuu 10 henkilöä 31.5. mennessä niin THL maksaa vuokran täysimääräisesti. Jos ei luku täyty niin yhteisen rahan käytön optimoimiseksi tilaisuus pidetään halvemmassa paikassa kuten jossain kahvilassa, kymppikirjastossa tms tai yksityisasunnossa". Eli, mikäli henkilöitä ilmoittautuu vähemmän kuin tuo 10kpl, tilaisuus pidettäneen vaihtoehtoisessa paikassa, josta ilmoitetaan täällä 31.5. jälkeen kun tuo ilmoittautuneiden lukumäärä vahvistuu.

Yhteystiedot kokouksen järjestäjään:
pj.: Antti Peltonen, 050-316 1030
sihteeri: Rolf Böhme

Ilmoittautuminen: antti dot peltonen at aalto dot fi
Tilaisuuden FaceBook-sivu, jossa myös voi käydä ilmoittautumassa.

Agenda
Säännöt
Argumentaatiovuokaavio
Materiaali
Termistöä